روش های فرآوری کانسنگ آهن(بخش نهم، روش‌های مغناطیسی پرعیار کردن)

روش‌های مغناطیسی پرعیار کردن: متداول‌ترین روش پرعیارسازی سنگ‌های آهن به خصوص اکسیدهای آهنی که مانند

روش های فرآوری کانسنگ آهن(بخش هشتم، پرعیارسازی از طریق واسطه‌ی سنگین)

  پرعیارسازی از طریق واسطه‌ی سنگین: در این روش، یک پالپ با ذرات بسیار کوچک

روش های فرآوری کانسنگ آهن(بخش هفتم، پرعیارسازی از طریق اسپیرال ها)

پرعیارسازی از طریق اسپیرال ها: برای پرعیار سازی سنگ های آهنی  در گذشته از میزهای

روش های فرآوری کانسنگ آهن(بخش ششم، پرعیارسازی از طریق جیگ)

پرعیارسازی از طریق جیگ: به طور کلی روش های فیزیکی کمتر در مورد سنگ آهن

روش های فرآوری کانسنگ آهن(بخش پنجم، پرعیارسازی از طریق مالش)

پرعیارسازی از طریق مالش: در این روش، سنگ آهن در درون استوانه‌ دواری مورد عمل

روش های فرآوری کانسنگ آهن(بخش چهارم، روش های پرعیار کردن سنگ آهن)

پر عیارسازی از طریق دانه بندی: در اثر خردایش، سنگ آهن به بخش های مختلف

روش های فرآوری کانسنگ آهن(بخش سوم، پرعیار کردن سنگ آهن)

پرعیار کردن سنگ آهن : پرعیار کردن در مورد سنگ های معدنی کم عیار انجام

خواص مکانیکی و فیزیکی گندله ها(بخش پنجم و پایانی)

 آزمایش استحکام حرارتی گندله گندله هایی که در کوره بلند یا در واحد های احیای

خواص مکانیکی و فیزیکی گندله ها(بخش چهارم)

آزمایش استحکام سایشی گندله استحکام سایشی گندله ها از طریق روش هایی مشابه آزمایش مقاومت

4 Comments

خواص مکانیکی و فیزیکی گندله ها(بخش سوم)

خواص مکانیکی گندله مهمترین خاصیت مکانیکی گندله ها، استحکام آن هاست که از مجموعه خواص زیر