خواص مکانیکی و فیزیکی گندله ها(بخش پنجم و پایانی)

 آزمایش استحکام حرارتی گندله

گندله هایی که در کوره بلند یا در واحد های احیای مستقیم احیا می شوند در اثر انتقال از قسمت های مختلف کوره، تحت تاثیر شرایط متفاوتی از نظر دما قرار می گیرند. این تغییرات فیزیکی متنوع شامل تورم و متلاشی شدن می باشد. گندله و کلوخه ها عملا به علت ویژگی آن ها در کوره ها متلاشی نمی شوند. این پدیده بیشتر مربوط به سنگ های آهن متراکم می باشد. دمای متلاشی شدن سنگ های آهن در حدود ۵۰۰ درجه سانتی گراد می باشد.

عامل اصلی متلاشی شدن سنگ ها در اثر تبخیر سریع آب مولکولی و ترکیبی و هم چنین انبساط مختلف سنگ آهن در جهات مختلف شبکه بلوری آن است. تجربه نشان می دهد که وجود حدود ۱۰ درصد تخلخل در سنگ ها، مانع از متلاشی شدن آن ها می شود. چون مقدار تخلخل در گندله و کلوخه همواره بیشتر از این حد است، لذا عملا کلوخه و گندله در اثر این عوامل متلاشی نمی شوند.

اندازه گیری ضریب متلاشی شدن

عبارتست از گرم کردن مواد با ابعاد بزرگتر از ۲۰ میلی متر تا حدود ۵۰۰ درجه سانتی گراد و سرد کردن آن ها در هوای آزاد و سپس دانه بندی و تعیین مقدار درصد دانه های زیر ۰.۵ میلیمتر. گاهی اوقات در این آزمایش دانه های کوچکتر از ۵ میلیمتر اندازه گیری می شود و درصد آن ضریبی برای متلاشی شدن است. جهت تعیین مقاومت حرارتی گندله های خام، دمایی را که حداقل ۸۰ درصد گندله های خشک شده صدمه نبینند اندازه گیری می شود.

به این منظور ۱۰ عدد گندله خام در کوره پیش گرم شده به مدت ۱۰ دقیقه قرار داده می شوند و بعد از خارج کردن آن ها از کوره نسبت تعداد گندله های سالم به کل گندله ها معیاری برای استحکام حرارتی گندله ها خواهد بود. مقاومت در برابر شوک حرارتی، توانایی و مقاومت در برابر تغییرات ناگهانی است که به عواملی نظیر تخلخل، ابعاد ذرات و قطر گندله ارتباط دارد. مقاومت فشاری گندله در اثر گرم شدن به سرعت کاهش می یابد.

گندله ها در داخل کوره بلند باید فشار اعمال شده از سایر مواد را که در روی آن ها قرار دارند تحمل کنند و خرد نشوند. اگر دما در کوره حدود ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد و وزن مخصوص ظاهری بار حدود ۲ گرم به ازای هر سانتی متر مکعب فرض شود فشار وارده بر یک سانتی متر مربع گندله ۴ کیلوگرم می شود.

با فرض اینکه گندله ها کروی و قطر آن ها ۱۶ میلیمتر باشد ماکزیمم سطح گندله در مقابل فشار معادل حدود ۲ سانتیمتر مربع است و در نتیجه فشار وارده بر آن حدود ۸ کیلوگرم خواهد بود. با در نظر گرفتن ضریب اطمینان ۲، هر گندله باید در دمای ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد حدود ۱۵ تا ۲۰ کیلوگرم فشار را تحمل کند.

اندازه گیری مقاومت فشاری تحت دمای بالا

گندله در یک کوره در آتمسفر خنثی و دمای ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد قرار می گیرد و نیروی لازم برای خرد کردن آن اندازه گیری می شود. باید توجه داشت که اندازه گیری مقاومت فشاری گندله در دمای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد وضع واقعی گندله را در کوره نشان نمی دهد زیرا در کوره های احیا در این درجه حرارت گندله تحت شرایط احیا نیز قرار دارد و عمل احیا در این درجه حرارت کاملا پیشرفته است و عملکرد احیا در تورم و خرد و متلاشی شدن گندله اثر بسیار مهمی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *