خواص مکانیکی و فیزیکی گندله ها(بخش سوم)

خواص مکانیکی گندله

مهمترین خاصیت مکانیکی گندله ها، استحکام آن هاست که از مجموعه خواص زیر حاصل می شود.

مقاومت فشاری، مقاومت به ضربه و فرسایش

هر یک از این خواص مستلزم آزمایش های جداگانه ای است.

 آزمایش استحکام فشاری گندله

استحکام مکانیکی که بر مبنای استحکام فشاری، مقاومت سایش و خرد شدن ارزیابی می شود، برای گندله های خام و پخته یکسان است. مقاومت فشاری گندله ها بر اساس استاندارد بین المللی ISO از طریق اعمال باری به صورت یکنواخت و تدریجی بر تک تک گندله های مستقر بین دو سطح موازی تا مرحله خرد شدن سنجیده می شود. مجموعا تعداد ۵۰ تا ۶۰ گندله به صورت جدا تحت فشار قرار داده و استحکام آن ها بر حسب نیوتن بر گندله بر آورده می شود. حداکثر نیروی لازم برای خرد شدن گندله، مقاومت یا استحکام فشاری نامیده می شود.

از آنجایی که ابعاد گندله ها متفاوت است، نیروی لازم برای خرد شدن آن ها نیز کاملا متفاوت خواهد بود. برای بدست آوردن میانگین استحکام گندله ها باید تعداد زیادی گندله مورد آزمایش قرار گیرد و سپس متوسط استحکام فشاری آن ها تعیین می گردد. استحکام گندله هایی با قطر ۱۴ میلیمتر حدود ۲۰ تا ۵۰ نیوتن است.

در روش دیگر حدود ۲ کیلوگرم گندله را با ابعاد ۱۰ تا ۱۵ میلیمتر پس از خشک شدن در داخل یک استوانه با قطر ۲۰۰ میلیمتر ریخته و سپس با پیستون، نیرویی معادل ۱۰۰ تن فشار روی آن ها اعمال می شود. آنگاه گندله ها از استوانه خارج و میزان درصد خرده گندله های بزرگتر از ۵ میلیمتر به عنوان ضریب و یا مقاومت فشاری ارائه می شود.

ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *