سیستم پردازش اطلاعات

همکار گرامی، در صورتی که به زیرساخت سیستم عملیات انسانی دسترسی ندارید، با استفاده از فرم های زیر، نسبت به ارسال اطلاعات اقدام فرمایید.

فرم ثبت اطلاعات اولیه معادن

فرم ثبت آنالیز های دریافتی