اولین همایش علمی« احیای معادن سنگ آهن هماتیت» در کشور

برای اولین بار در کشور، همایش علمی کمک به احیای معادن سنگ آهن هماتیت توسط هلدینگ آهن مجد با مشارکت اساتید دانشگاه، نظام مهندسی معدن استان یزد و با حضور جمع کثیری از متخصصین و فعالین حوزه سنگ آهن و فولاد کشور در تاریخ ۸-ام تیر ماه ۱۴۰۰ برگزار گردید.در این قسمت محتوای کامل این رویداد علمی جهت مشاهده علاقمند قرار داده شده است.

 

مشاهده ویدئوهای همایش

تمامی ویدئوهای مصاحبه و سخنرانی مدعوین محترم همایش علمی سنگ آهن هماتیت در بخش زیر در دسترس شما می باشد.

لازم به ذکر است زمان برگزاری این همایش، تیر ماه ۱۴۰۰ است و تمامی اعداد و ارقام اعلامی در ویدئوها؛ مربوطه به زمان مذکور می باشند.

سخنرانی

یکی از بخش های مهم همایش علمی «کمک به احیای معادن سنگ آهن هماتیت» که در تیرماه ۱۴۰۰ در شهر زیبای یزد برگزار گردید، سخنرانی مهمانان، سخنرانان و متخصصین این حوزه است که در مورد بازار و حوزه کاری سنگ آهن و فولاد کشور نکات مهمی را مطرح نمودند.
این ویدئو شامل سخنرانی آقای مجید رضا، بنیانگذار و رئیس هیات مدیره هلدینگ آهن مجد در همایش علمی یزد می باشد. 
مشاهده ویدئو
یکی از بخش های مهم همایش علمی «کمک به احیای معادن سنگ آهن هماتیت» که در تیرماه ۱۴۰۰ در شهر زیبای یزد برگزار گردید، سخنرانی مهمانان، سخنرانان و متخصصین این حوزه است که در مورد بازار و حوزه کاری سنگ آهن و فولاد کشور نکات مهمی را مطرح نمودند.
این ویدئو شامل سخنرانی آقای مهندس بهادر احرامیان، مدیرعامل شرکت صنعتی و ساختمانی فولاد یزد در همایش علمی یزد می باشد.
مشاهده ویدئو
یکی از بخش های مهم همایش علمی «کمک به احیای معادن سنگ آهن هماتیت» که در تیرماه ۱۴۰۰ در شهر زیبای یزد برگزار گردید، سخنرانی مهمانان، سخنرانان و متخصصین این حوزه است که در مورد بازار و حوزه کاری سنگ آهن و فولاد کشور نکات مهمی را مطرح نمودند.
این ویدئو شامل سخنرانی آقای دکتر جعفری طهرانی، کارشناس ارشد بازارهای معادن و فولاد در همایش علمی یزد می باشد.

مشاهده ویدئو
یکی از بخش های مهم همایش علمی «کمک به احیای معادن سنگ آهن هماتیت» که در تیرماه ۱۴۰۰ در شهر زیبای یزد برگزار گردید، سخنرانی مهمانان، سخنرانان و متخصصین این حوزه است که در مورد بازار و حوزه کاری سنگ آهن و فولاد کشور نکات مهمی را مطرح نمودند.
این ویدئو شامل سخنرانی آقای مهندس غدیریان، مشاور مدیرعامل هلدینگ آهن مجد در همایش علمی یزد می باشد. 
مشاهده ویدئو
یکی از بخش های مهم همایش علمی «کمک به احیای معادن سنگ آهن هماتیت» که در تیرماه ۱۴۰۰ در شهر زیبای یزد برگزار گردید، سخنرانی مهمانان، سخنرانان و متخصصین این حوزه است که در مورد بازار و حوزه کاری سنگ آهن و فولاد کشور نکات مهمی را مطرح نمودند.
این ویدئو شامل سخنرانی آقای مهندس عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران در همایش علمی یزد می باشد.
مشاهده ویدئو
یکی از بخش های مهم همایش علمی «کمک به احیای معادن سنگ آهن هماتیت» که در تیرماه ۱۴۰۰ در شهر زیبای یزد برگزار گردید، سخنرانی مهمانان، سخنرانان و متخصصین این حوزه است که در مورد بازار و حوزه کاری سنگ آهن و فولاد کشور نکات مهمی را مطرح نمودند.
این ویدئو شامل سخنرانی آقای دکتر جعفری طهرانی، کارشناس ارشد بازارهای معادن و فولاد در همایش علمی یزد می باشد.

مشاهده ویدئو

مصاحبه

در حاشیه همایش علمی «کمک به احیای معادن سنگ آهن هماتیت» که در تیرماه ۱۴۰۰ در شهر زیبای یزد برگزار گردید، از مهمانان، سخنرانان و متخصصین این حوزه جهت پرسش سوالات تخصصی مرتبط با بازار و حوزه کاری سنگ آهن و فولاد کشور دعوت گردید که خلاصه پرسش و پاسخ در قالب مجموعه ویدئوهایی ارائه شده اند.
این ویدئو شامل سوالاتی است که در حاشیه همایش علمی از آقای مجید رضا، بنیانگذار و رئیس هیات مدیره هلدینگ آهن مجد پرسیده شده اند.
مشاهده ویدئو
در حاشیه همایش علمی «کمک به احیای معادن سنگ آهن هماتیت» که در تیرماه ۱۴۰۰ در شهر زیبای یزد برگزار گردید، از مهمانان، سخنرانان و متخصصین این حوزه جهت پرسش سوالات تخصصی مرتبط با بازار و حوزه کاری سنگ آهن و فولاد کشور دعوت گردید که خلاصه پرسش و پاسخ در قالب مجموعه ویدئوهایی ارائه شده اند.
این ویدئو شامل سوالاتی است که در حاشیه همایش علمی از آقای مهندس بهادر احرامیان، مدیرعامل شرکت صنعتی و ساختمانی فولاد یزد پرسیده شده اند.
مشاهده ویدئو
در حاشیه همایش علمی «کمک به احیای معادن سنگ آهن هماتیت» که در تیرماه ۱۴۰۰ در شهر زیبای یزد برگزار گردید، از مهمانان، سخنرانان و متخصصین این حوزه جهت پرسش سوالات تخصصی مرتبط با بازار و حوزه کاری سنگ آهن و فولاد کشور دعوت گردید که خلاصه پرسش و پاسخ در قالب مجموعه ویدئوهایی ارائه شده اند.
این ویدئو شامل سوالاتی است که در حاشیه همایش علمی از آقای دکتر جعفری طهرانی، کارشناس ارشد بازارهای معادن و فولاد پرسیده شده اند.
مشاهده ویدئو
در حاشیه همایش علمی «کمک به احیای معادن سنگ آهن هماتیت» که در تیرماه ۱۴۰۰ در شهر زیبای یزد برگزار گردید، از مهمانان، سخنرانان و متخصصین این حوزه جهت پرسش سوالات تخصصی مرتبط با بازار و حوزه کاری سنگ آهن و فولاد کشور دعوت گردید که خلاصه پرسش و پاسخ در قالب مجموعه ویدئوهایی ارائه شده اند.
این ویدئو شامل سوالاتی است که در حاشیه همایش علمی از آقای مهندس مدنی فر، مدیرعامل شرکت صنعتی-معدنی توسعه فراگیر سناباد پرسیده شده اند.
مشاهده ویدئو
در حاشیه همایش علمی «کمک به احیای معادن سنگ آهن هماتیت» که در تیرماه ۱۴۰۰ در شهر زیبای یزد برگزار گردید، از مهمانان، سخنرانان و متخصصین این حوزه جهت پرسش سوالات تخصصی مرتبط با بازار و حوزه کاری سنگ آهن و فولاد کشور دعوت گردید که خلاصه پرسش و پاسخ در قالب مجموعه ویدئوهایی ارائه شده اند.
این ویدئو شامل سوالاتی است که در حاشیه همایش علمی از آقای مهندس عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران پرسیده شده اند.
مشاهده ویدئو
در حاشیه همایش علمی «کمک به احیای معادن سنگ آهن هماتیت» که در تیرماه ۱۴۰۰ در شهر زیبای یزد برگزار گردید، از مهمانان، سخنرانان و متخصصین این حوزه جهت پرسش سوالات تخصصی مرتبط با بازار و حوزه کاری سنگ آهن و فولاد کشور دعوت گردید که خلاصه پرسش و پاسخ در قالب مجموعه ویدئوهایی ارائه شده اند.
این ویدئو شامل سوالاتی است که در حاشیه همایش علمی از آقای مهندس ابریشمی، مدیر سابق مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو پرسیده شده اند.
مشاهده ویدئو

گزارش تصویری همایش علمی یزد

جهت مشاهده عکس ها در اندازه واقعی، بر روی هر کدام کلیک نمایید!

پای پیشرفت کشور ایستاده ایم...

ارتباط با ما