شرایط مهم در پیش فاکتور

فاکتور صادر شده توسط هلدینگ مجد، دارای شرایط و نکاتی می باشد که در ادامه به آن می پردازیم:

نکات مهم:

صدور فاکتور به صورت ماهانه برای هر نوع سفارشی انجام می گردد.

در ارتباط با ارسال نهایی فاکتور برای مشتری به این صورت عمل می شود که در زمان صدور فاکتور، ابتدا یک تصویر از فاکتور صادر شده برای مشتری ارسال می گردد و درصورت تایید کتبی با مهر و امضا از سوی مشتری، اصل فاکتور چاپی مربوطه به آدرس مشتری از طریق پست ارسال می گردد.

نکته مهم اینکه در هنگام ارسال اصل فاکتور برای مشتری، دو نسخه ارسال می گردد که یک نسخه از آن باید توسط مشتری مهر و امضا شود و مجدد برای هلدینگ مجد ارسال گردد.

مشاوره پیش فاکتور

هر گونه سوال در مورد صدور پیش فاکتور دارید با کارشناسان بازرگانی هلدینگ مجد در میان بگذارید!

تماس مستقیم
سوالی دارید؟ کارشناس ما آنلاین است